• tel. +48 71 794 77 83-84
 • fax +48 71 715 26 20
 • MEDIACJA - DROGA DO POROZUMIENIA
  ROZWIĄŻ SPÓR DYSKRETNIE, SZYBKO I BEZ SĄDU!
 • PROFESJONALNA POMOC
  W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW SPORTOWYCH

Mediacje dla Sportu

Mediacja dla sportu to propozycja polubownego rozwiązywania sporów sportowych, stosowana z powodzeniem w wielu krajach Europy i świata. Stanowi przejaw nowoczesnego podejścia do konfliktu, opartego na współpracy i kompromisie, zmierzającego do zakończenia sporu poprzez szukanie rozwiązań korzystnych dla każdej ze stron. Jest odpowiedzią na potrzebę szybkiego, odformalizowanego i poufnego postępowania, pozwalającego definitywnie zakończyć konflikt sportowy, ale także zachować poprawne relacje, dalszą współpracę i pozytywny wizerunek skonfliktowanych stron. Specyfika sporów sportowych, hermetyczność środowiska, konieczność szybkiego rozwiązania konfliktu i potrzeba uniknięcia medialnego rozgłosu sprawiają, że mediacja jest optymalną metodą rozwiązywania sporów sportowych. Mediacja to metoda fair play w rozwiązywaniu konfliktów sportowych.Mediacja sportowa

Jako metoda polubownego rozwiązywania sporów sportowych ma szczególne znaczenie w tych sprawach, w których strony współpracują ze sobą od dłuższego czasu i mają w perspektywie dalszą współpracę. Inne wskazania do mediacji to:

 • konieczność znalezienia rozwiązania w krótkim czasie,
 • potrzeba znalezienia niestandardowych rozwiązań,
 • brak pewności co do rozstrzygnięcia sądu powszechnego lub polubownego,
 • chęć zachowania poprawnych relacji między stronami w przyszłości,
 • potrzeba zachowania poufności,
 • chęć ograniczenia kosztów.