• tel. +48 71 794 77 83-84
 • fax +48 71 715 26 20


Jak skorzystać z mediacji


Krok po kroku jak rozpocząć mediację?

 • wypełnij wniosek o wszczęcie mediacji
 • prześlij wniosek w dowolnej formie:
  • skanem na adres:
  • faksem na numer: 71 715 26 20
  • pocztą na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman,
   54-118 Wrocław, ul. Al. Śląska 1
 • po otrzymaniu wniosku Kancelaria niezwłocznie skontaktuje się z Mediatorem w sprawach sportowych i zleci przeprowadzenie mediacji
 • czekaj na kontakt Mediatora
 • Mediator skontaktuje się z Tobą, potwierdzi otrzymanie wniosku, prześle projekt umowy o mediację
 • Mediator skontaktuje się z drugą stroną celem odebrania od niej zgody na mediację
 • Mediator wystosuje do drugiej strony zaproszenie na mediację, przedstawi korzyści z mediacji, zasady mediacji
 • Mediator wyznaczy dogodny dla wszystkich termin spotkania mediacyjnego (spotkań mediacyjnych)
 • podpisanie ugody, sporządzenie protokołu z mediacji
 • złożenie przez strony wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody (nadanie klauzuli wykonalności) – opcjonalnie


Mediacja bez wątpliwości

Pobierz wniosek o mediację

Gdzie?

Spotkanie mediacyjne może się odbyć w każdym neutralnym miejscu, na terenie kraju i za granicą. Jeżeli strony nie chcą się ze sobą spotykać mediator może spotykać się z każdą z nich osobno (mediacja pośrednia). Mediacja może być również prowadzona z wykorzystaniem poczty elektronicznej.


Czy muszę mieć zgodę drugiej strony?

Nie musisz pytać drugiej strony, czy zgadza się na mediację, zrobi to za Ciebie Mediator.Sprawdź więcej pytań i odpowiedzi